top of page

"כי האדם עץ השדה"

דברים כ' פסוק יט

אגדה שהיתה באמת

הסיפור שלנו...

במושבה גבעת עדה אשר בבקעת הנדיב, ברחוב הראשונים, רחוב שמונת הבתים שנבנה ב1903, שוכנת חוות עץ השדה, בית משפחת טפרברג,שמונה דורות בארץ ישראל, 5 דורות בגבעת עדה.

סיפור תולדות המשפחה מבטאת שורשיות ומורשת החל בירושלים של המאה שעברה.

בסוף המאה הקודמת חבר אבי סבי, צבי טפרברג לברון רוטשילד (הנדיב הידוע) ועזר לו להגשים את חלומו, הפרחת השממה ויבוש הביצות באזור בקעת הנדיב והפיכתם לאזור חקלאי פורה וניצול האדמה השחורה והאיכותית הנמצאת באזור לגידול כרמים, נשירים  ולגידולי פלחה שונים.

כמו כן, רעיון זה היה הבסיס להבאת יהודי רוסיה לארץ ישראל כדי לעבות את הישוב היהודי באזור.

בחצר החווה שמהווה היום מרכז תיירות חקלאית היסטורי, ובבית המרכזי בחווה התנהלו חיי ההווי של המושבה ובין קירות האבן נבנתה אט אט המושבה גבעת עדה.

צבי טפרברג

בערוב ימיו ביקש מאיתנו אבינו להמשיך את המורשת, להפוך את חצר החווה למרכז תיירות חקלאית ולדאוג לכך שההסטוריה של המושבה, של החקלאות במושבה, של האנשים שבנו את המדינה (סבי חיים טפרברג היה ממקימי הש"י והעביר בגבעת עדה קורסים של ההגנה) תעבור גם לדורות הבאים.

כמו כן ביקש מאיתנו ללמוד את נושא הפקת שמן זית איכותי, להמשיך את מורשת המשפחה וליצור מותג משפחתי איכותי המבטא את השורשיות שלנו כמשפחה ואת מורשת מושבתינו.

הוא לא ידע, או אולי כן, כי שמן הזית שנפיק מכרמי הזית שלנו יקרא על שמו, "עץ השדה", שם שנלקח מספר דברים פרק ו' , "כי האדם עץ השדה", מילים שתרגומם מבחינתנו, ארבעת בניו, הוא, אבא.

כל בקבוק, כל פח שמן, כל מוצר משמן זית שאנו מיצרים, נושא את תמונתו, הוא השלד של העסק ומקור הצלחתו.

איכות השמן מבחינת טעם היא מהגבוהות ביותר ומתאימה לטעם הארץ ישראלי, פירותיות גבוהה, חריפות ומרירות עדינים.

ברטה טפרברג

כיום בחווה אנחנו מגדלים מגוון זנים שונים של זיתים לשמן.
לצד שמניי הזית שלנו אנו משקיעים בפיתוח מוצרים איכותיים -סדרת ממרחים משמן זית וזיתים  וסדרת מוצרי קוסמטיקה משמן הזית שלנו שפותחו להגשמת חזונה של אימנו- על גבי אריזות הקוסמטיקה מתנוססת בגאווה תמונתה של אימנו.

bottom of page