top of page

מעדני פרי

מעטים זכו לטעום את הגרסה המקורית של מעדן התות והמשמש של סבתא בשנות ה 60-70. המתכונים המפורסמים והשיטה עברו מדור לדור וזכו לשדרוגים ולפיתוחים של מתכונים נוספים של מעדני פירות, המבוססים על השיטה של סבתא. מעדני הפרי שלנו עשויים מ 100% רכיבי פרי, ללא תוספת סוכר, ללא צבעי מאכל, ללא חומר משמר. 100% תוצרת הארץ.

מעטים זכו לטעום את הגרסה המקורית של מעדן התות והמשמש של סבתא בשנות ה 60-70. המתכונים המפורסמים והשיטה עברו מדור לדור וזכו לשדרוגים ולפיתוחים של מתכונים נוספים של מעדני פירות, המבוססים על השיטה של סבתא. מעדני הפרי שלנו עשויים מ 100% רכיבי פרי, ללא תוספת סוכר, ללא צבעי מאכל, ללא חומר משמר. 100% תוצרת הארץ.

bottom of page