ממרחים_edited.png

שמן זית הסדרה האורגנית

סדרת שמן זית אורגני כתית מעולה מתוצרתנו מפוקח על פי סטנדרטים אורגניים בינלאומיים,

בהתאמה לתקנות החוק הישראלי לייצור תוצרת אורגנית.