top of page

שמן זית הסדרה האורגנית

סדרת שמן זית אורגני - זני כתית מעולה של חוות עץ השדה
גידול הזיתים ותהליך הפקת הזמנים מפוקחים על פי סטנדרטים אורגניים בינלאומיים, ובהתאמה לתקנות החוק הישראלי לייצור תוצרת אורגנית.

100% תוצרת כחול לבן. חקלאות ישראלית מאז 1903.

סדרת שמן זית אורגני - זני כתית מעולה של חוות עץ השדה. גידול הזיתים ותהליך הפקת הזמנים מפוקחים על פי סטנדרטים אורגניים בינלאומיים, ובהתאמה לתקנות החוק הישראלי לייצור תוצרת אורגנית. 100% תוצרת כחול לבן. חקלאות ישראלית מאז 1903.

bottom of page