top of page

יין ישראלי - יקב טפרברג

הקשר בין עץ השדה ליקב טפרברג הוא הרבה יותר ממשפחתי. שנים של עבודה משותפת ושיתוף פעולה בתחום של מארזי המתנה והאירועים עזרו לנו להבין שמעבר לקשר המשפחתי,

חיי המותגים שזורים זה בזה.
אנחנו גאים לשווק את סדרות הבוטיק של יקב טפרברג- LEGACY, ESSENCE, INSPIRE כחלק מפורטפוליו המוצרים הנבחרים שלנו.

הקשר בין עץ השדה ליקב טפרברג הוא הרבה יותר ממשפחתי. שנים של עבודה משותפת ושיתוף פעולה בתחום של מארזי המתנה והאירועים עזרו לנו להבין שמעבר לקשר המשפחתי, חיי המותגים שזורים זה בזה. אנחנו גאים לשווק את סדרות הבוטיק של יקב טפרברג- LEGACY, ESSENCE, INSPIRE כחלק מפורטפוליו המוצרים הנבחרים שלנו.

    bottom of page