שמן זית כתית מעולה >

הסדרה האורגנית

סדרת שמן זית כתית מעולה האורגני מתוצרתינו מפוקח על פי סטנדרטים אורגניים בינלאומיים,

בהתאמה לתקנות החוק הישראלי לייצור תוצרת אורגנית.