top of page

שמן זית הסדרה הזנית

    סדרת שמני הזית הזניים המופקים מזיתים הגדלים בחוות עץ השדה.

    הזיתים נמסקים בשיטות מתקדמות ועוברים תהליכי אצירה וכבישה בטמפרטורה נמוכה על מנת לשמר את תכונות הטעם והערכים התזונתיים הגבוהים שלהם .

    סדרת שמני הזית הזניים המופקים מזיתים הגדלים בחוות עץ השדה. הזיתים נמסקים בשיטות מתקדמות ועוברים תהליכי אצירה וכבישה בטמפרטורה נמוכה על מנת לשמר את תכונות הטעם והערכים התזונתיים הגבוהים שלהם .

    bottom of page